BAKGRUNDEN TILL BRÄNNSKADEFONDEN

Här berättar Morten Kildal, överläkare vid Brännskadecentrum på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, med ett långt engagemang i Etiopien om det arbete som pågått under flera år med att utveckla brännskadevården i Etiopien. Children’s Burn & Wound Care Foundation (CBWCF) har under nästa 20 år verkat, främst i Addis Abeba, och det är deras jobb Brännskadefonden nu vill stötta och utveckla. Byggandet av en ny brännskadeklinik i anslutning till Universitetssjukhuset i Arba Minch stod klar i april och finansierades med hjälp av den finansiella rådgivningsbyrån Wictor Partners välgörenhetsplattform WictorCharity. Nu har en första container med medicinsk utrustning anlänt för att utrusta denna nya brännskadeklinik. Det primära målet för Brännskadefonden är att bidra till fortsättningen på detta gigantiska projekt. Fler containertransporter planeras och byggandet av ytterligare brännskadekliniker pågår.