Om oss

I nära samarbete med den norska organisationen Children’s Burn & Wound Care Foundation utbildar, bygger och utrustar Brännskadefonden Brännskadekliniker i Afrika. Vi är en idéell organisation med syfte att bidra till att minska det lidande som hundratusentals barn i Afrika drabbas av varje år på grund av bristande kunskap om och utrustning för att behandla brännskador och svåra sår.

Medlemmar

 Brännskadefondens medlemmar består av följande personer:

Morten Kildal


Morten Kildal, styrelsens vice ordförande och överläkare vid Brännskadecentrum på Akademiska Sjukhuset, docent i plastkirurgi vid Uppsala Universitet med ett långt engagemang i Etiopien.

morten.kildal@brannskadefonden.se
070-333 71 55

Lasse Tenerz


Lasse Tenerz (Ph.D.), styrelsens ordförande och social entreprenör med ett flertal styrelseuppdrag bl.a i stiftelsen Happy Child Home som driver ett barnhem i Thailand.

lasse.tenerz@brannskadefonden.se
070-930 01 02

Ann Hammarstrand


Ann Hammarstrand, styrelseledamot och ekonomiansvarig med lång erfarenhet som CFO inom medicinsk industri.

ann.hammarstrand@brannskadefonden.se
073-316 10 65

Helena Tenerz


Helena Tenerz (Ph.D.), styrelsens sekreterare och teknikkonsult med sin verksamhetsbakgrund inom medicinsk teknik.

helena.tenerz@brannskadefonden.se
070-830 01 02

Staffan Hällerfors


Staffan Hällerfors, styrelseledamot och kommunikationsansvarig med en lång bakgrund som marknads- och försäljningschef inom media.

staffan.hallerfors@brannskadefonden.se
070-773 45 48


Children's Burn & Wound Care Foundation, CBCF

I nära samarbete med den norska organisationen Children’s Burn & Wound Care Foundation bygger, utrustar och utbildar Brännskadefonden brännskadekliniker i Afrika.