Vad gör vi?

Vi på Brännskadefonden jobbar för att på olika sätt stötta och förbättra behandling av brännskador och svåra sår i Afrika.

Bygger, utrustar och utbildar brännskadekliniker i Afrika

Brännskadefonden är en allmännyttig ideell förening som bedriver verksamhet för att stötta och förbättra behandling av sår- och brännskadade i Afrika. Vi bygger, utrustar och utbildar brännskadekliniker i anslutning till redan befintliga sjukvårdsanläggningar. När allt finns på plats överlämnas verksamheten till den befintliga sjukvårdsanläggningen som tar över driften.

Bygger

För att kunna bedriva en modern brännskadevård behövs det ändamålsenliga lokaler och utrustning. Vi stödjer detta genom att finansiera renovering av befintliga lokaler och ändamålsanpassa dessa för effektiv sårvårdsbehandling. Det har vi gjort på universitetssjukhuset i Arba Minch i södra Etiopien. Lokalen stod färdig i april 2020. Nästa byggprojekt är i staden Bule Hora i södra Etiopien. Där har vi anvisats mark i anslutning till stadens universitetssjukhus och bygget planeras starta under 2021.

Utrustar

Vi hjälper också till med att utrusta avdelningarna med begagnad men modern sjukvårdsutrustning i samarbete med organisationer som Frälsningsarmén. Utrustningen samlas in av Frälsningsarmén Bistånd från olika sjukhus i Sverige. Brännskadefonden finansierar sedan själva containertransporten till Afrika. Första transporten anlände till Etiopien i november 2020 och ytterligare en container lämnade Sverige i mars 2021. Planen är att genomföra tre till fyra liknande transporter per år.

Utbildar

Vi stödjer utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyten mellan sjukvårdspersonal på de olika sjukhusen i Etiopien och personal på Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset. Vi stödjer också riktade utbildningsinsatser i brännskadevård i Etiopien i nära samarbete med organisationer som CBWCF och Interburns och brännskadeförebyggande brännskadearbete i samarbete med AMREF.