TREDJE CONTAINERN TILL ARBA MINCH HAR ANLÄNT!

Det tog lite tid, bland annat via ett oplanerat stopp Djibouti, men nu har den 40 fot långa containern med medicinsk utrustning till Arba Minch General Hospital kommit fram!

Det är den tredje containern som Brännskadefonden finansierar och som i samarbete med Children’s Burn and Wound Care Foundation (CBWCF) och Frälsningsarmén i Västerås skickas till Arba Minch. 

Denna gång innehåller containern 10 ventilatorer, ett stort antal monitorer för intensivvård & kirurgi, ultraljud, neonatala inkubatorer & värmare, kirurgiska instrument, sängar, rullstolar, kryckor och datorer. Det senare genom samarbetet vi har med OhlanderGruppen och som bidrar till att förbättra den administrativa infrastrukturen på Arba Minch General Hospital.

Denna sändning innehåller även medicinsk utrustning till Geresie Primary Hospital, Halaba Kulito General Hospital, MCM Specialiced Hospital och till sjukhus prioriterade av Etiopiens Hälsovårdmyndighet.

Det är givetvis av stor vikt att få med hela hälso- och sjukvården när man ska förbättra sår- och brännskadevården. Och vi är därför väldigt glada att Brännskadefonden på detta sätt kan bidra till att sprida utrustning till flera platser i Etiopien.

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra detta möjligt! Nu planerar vi för nästa sändning.