Bygger, utrustar och utbildar för bättre brännskadevård i Afrika

Brännskador är en av de vanligaste orsakerna till akut behandlingsbehov i låginkomstländer. Kvinnor och barn är mest drabbade. Olyckor sker ofta i hemmet i samband med matlagning och vid husbränder.

Vad vi gör

Brännskadefonden är en allmännyttig ideell förening som bedriver verksamhet för att på olika sätt stötta och förbättra behandling av patienter som drabbats av brännskador eller svåra sårskador i Afrika. Det görs primärt genom att finansiera upprättandet av brännskadekliniker i anslutning till redan befintliga lokala sjukhus. Varje av dessa sjukhus har ofta ett befolkningsunderlag motsvarande hela Sveriges befolkning.

SWISHA

Du kan stödja oss via swish-betalning. Swisha till 123 900 7725 

BANKGIRO

Vill du ge en gåva via bankgiro? Gör en överföring till bankgiro 900-7725

BLI MÅNADSGIVARE

Stöd vårt arbete genom ett månatligt bidrag till Brännskadefonden (extern länk till Bankgirots formulär)

TESTAMENTERA EN GÅVA

Genom vårt samarbete med Jurio kan vi erbjuda ett enkelt sätt att testamentera en gåva.

Om oss

I nära samarbete med den norska organisationen Children’s Burn & Wound Care Foundation utbildar, bygger och utrustar Brännskadefonden Brännskadekliniker i Afrika. Vi är en idéell organisation med syfte att bidra till att minska det lidande som hundratusentals barn i Afrika drabbas av varje år på grund av bristande kunskap om och utrustning för att behandla brännskador och svåra sår. I filmen nedan beskriver Morten Kildal, en av grundarna till Brännskadefonden, vad vi vill åstadkomma.

Våra partners

Många organisationer och företag gör och kan göra stor skillnad för barn och unga i Afrika. En investering bidrar till en bättre framtid där varje människa kan få hjälp till vård. Brännskadefonden samarbetar idag med ett stort antal partners som på olika sätt tillsammans med oss bidrar till att förbättra brännskadevården.

Brännskador benämns ofta som “de fattigas sjukdom” och är enligt WHO den glömda globala hälsokrisen (“The forgotten global health crisis”).

 

0 miljoner
brännskadas varje år
0 %
bor i lågresursländer
0
människor dör varje år
0 %
är barn