PÅ BESÖK I ARBA MINCH!

I februari besökte två av Brännskadefondens styrelsemedlemmar, Helena och Lasse Tenerz, sjukhuset i Arba Minch. Det är glädjande att se hur arbetet med den nya operationskliniken fortgår. Dock går det betydligt långsammare än vad vi är vana vid i Sverige. Allt sker för hand med hackor och spadar och spränger gör man genom att elda på berget för att sedan snabbt kyla ner det.

Dock är byggföretaget vi anlitar på plats trygga i att byggnaden kommer att stå klar i början av hösten. Vi följer bygget med spänning och ett nytt besök är planerat till mitten av april.

Helena och Lasse passade även på att överlämna sex återbrukade laptops som skänkts till Brännskadefonden av Bio-Works, ett Uppsalabaserat företag som tillverkar resin för användning vid läkemedelsframställning. Datorerna kommer att användas av vår samarbetspartner Children’s Burn And Wound Care Foundation i deras arbete med brännskadevård i Addis Abeba. Stort tack till alla på Bio-Works!