NYTT SAMARBETE MED OHLANDERGRUPPEN!

Brännskadefonden har knutit ett samarbetsavtal med OhlanderGruppen vars affärsidé är att verka som extern IT-avdelning till företag och organisationer. Via samarbetet kan OhlanderGruppen erbjuda sina kunder att samla in utbytt datautrustning som Brännskadefonden sedan vidarebefordrar till sina Brännskadeavdelningar i Etiopien. Återbruket gör att utrustningen kommer till stor nytta istället för att destrueras eller bli stående obrukbara i diverse förråd.

– Vi på OhlanderGruppen ser detta som en fantastisk möjlighet att kunna bidra samtidigt som återbruk av datorer ur alla aspekter är betydligt bättre än vare sig destruering eller återvinning av vissa material i datorerna. Via samarbetet kommer vi också kunna följa var våra kunders begagnade utrustning placeras och därmed på ett påtagligt sätt se vilken nytta den ger vilket känns väldigt tillfredsställande, säger Stefan Ohlander, VD på OhlanderGruppen.

För Brännskadefonden innebär samarbetet att vi förutom att vi bygger och medicinskt utrustar brännskadeavdelningar nu även kan bygga upp en infrastruktur på sjukhusen som ofta helt saknar digitala hjälpmedel. All dokumentation sköts idag via pappershantering och kopieringsmaskinen utnyttjas frekvent. – Vill vi koppla upp oss digitalt från Akademiska för att till exempel rådgiva under en operation eller gå igenom någon ny rutin vid hanteringen av brännskadepatienter är det idag extremt problematiskt då det finns väldigt få datorer. Nu får vi möjligheten att för första gången bygga upp lokala nätverk på avdelningarna vilket väsentligt kommer underlätta arbetet med att skapa en modern brännskadevård i den del av världen som kanske behöver den som mest, säger Morten Kildal, Brännskadefondens vice ordförande och överläkare vid Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I samarbetet ingår även Frälsningsarmén Bistånd i Västerås som samlar in utrustningen, lagrar den i sina lokaler samt ombesörjer de transporter till Etiopien som Brännskadefonden kontinuerligt finansierar.