NYA STYRELSELEDAMÖTER I BRÄNNSKADEFONDEN!

Vid senaste styrelsemötet hade vi glädjen att välja in två nya styrelseledamöter till Brännskadefonden.

Mona Tirén är Medtech konsult med lång erfarenhet som ansvarig för klinisk marknadsföring och medicinska frågor vid diagnostik och behandling av hjärt- kärlsjukdomar. Mona kommer även bidra i vårt kommunikationsarbete, inte minst vad gäller den engelskspråkiga delen av vår sajt.

Kristofer Klerfalk, en Uppsalabaserad serie-entreprenör som brinner för att hjälpa förstagångsentreprenörer och för att utveckla Hälso- och sjukvården, kommer också ta ett ansvar för vår insamlingsverksamhet. Han är utbildad apotekare och huvuddelen av hans arbete har koppling till vård, läkemedel och Medtech. Kristofer har mångårig styrelseerfarenhet från såväl näringslivet som ideella föreningar och stiftelser som främjar entreprenörskap.