NY DONATION TILL BRÄNNSKADEFONDEN!

Brännskadefonden har fått en donation på 50 000 kronor från Nordic Electronic Partner, NEP. Företaget designar och tillverkar såväl elektroniska som mekaniska instrument och system till stöd för andra företags produktutveckling. Främst inom områden som medicinteknik och miljöteknik. NEP har sitt huvudkontor i Norrtälje men finns även i Västerås, Solna och Uppsala.
Johan Duprez är vd för NEP och han ser donationen till Brännskadefonden som en naturlig del i vad NEP vill stå för. – Många av våra cirka 40 ingenjörer har ett stort samhällsengagemang och vi stöttar föreningar, gärna riktade mot mångkulturell ungdomsverksamhet. Brännskadefondens verksamhet stämmer väl överens med den tanken och vi känner en glädje över att vi på detta sätt kan hjälpa svårt utsatta barn/ungdomar att få ett bättre liv trots att de råkat ut för en svår olycka, säger Johan Duprez.

– Ett stort tack till NEP som på detta sätt hjälper oss med att utveckla brännskadevården där den behövs som mest. Pengarna kommer göra nytta när vi under 2023 planerar för containertransporter och inledningen av en nybyggnation vid sårvårdskliniken i Arba Minch, säger Lasse Tenerz, styrelseordförande i Brännskadefonden

Johan Duprez, VD Nordic Electronic Partner AB