NY CONTAINER PÅ VÄG TILL ETIOPIEN!

Den 3:e mars fylldes en 40-fots container med 11 ton medicinsk utrustning med destination Bule Hora General Hospital i södra Etiopien. Det kommer kraftigt bidra till att förbättra vården av brännskador där.

Transporten sker i samarbete med Childrens Burn and Wound Care Foundation och Frälsningsarmén Bistånd i Västerås som samlat in all utrustning från sjukhus i Sverige. Finansieringen har många av er bidragit till genom era gåvor till Brännskadefonden. Utan ert stöd hade det inte blivit någon transport så ett stort tack till er till alla som gjort detta möjligt!

Vi kommer kontinuerligt uppdatera sajten så att ni kan följa containern på dess långa resa från Sverige till Etiopien.