NU BÖRJAR DEN NYA OPERATIONSENHETEN TA FORM

I slutet av maj var Brännskadefonden på besök vid ArbaMinch General Hospital. Detta för att se hur den operationsenhet som byggs i anslutning till den brännskadeavdelning vi finansierat och som öppnade 2020. Fantastiskt att se hur snabbt den växer fram trots att allt arbete sker manuellt och med den enklaste utrustning som kan tänkas.

När Brännskadefonden var på plats hade arbetet med andra våningen påbörjats. Golvet var gjutet och pelarna som ska hålla upp taket var i det närmaste färdiga. Lokal arbetskraft bär upp betongen i hinkar som dom via enkla stegar tömmer i gjutformarna. Andra fuktar det gjutna golvet. Hink för hink bärs upp och sprids med tomma avskurna petflaskor.

När allt arbete är färdigt så kommer operationsenheten tillsammans med den befintliga brännskadeenheten skapa ett komplett centrum för modern brännskadevård och rekonstruktiv kirurgi. Det första i Etiopien utanför Addis Abeba. Förhoppningsvis sker detta redan under slutet av året.