MEDICINSK UTRUSTNING TILL ARBA MINCH!

Den 28 augusti togs det första steget i en lång resa av vital medicinsk utrustning för den nya Brännskadekliniken som vi har byggt i Arba Minch i södra Etiopien, den första utanför Addis Abeba.

Under två intensiva timmar hos Frälsningsarmen Bistånd i Västerås packades totalt 8,5 ton medicinsk utrustning för den nya Brännskadekliniken i Arba Minch. Lasten består av sjukhussängar, operationslampor, inkubatorer, diatermier, rullstolar, kryckor, handskar, plastförkläden, ansiktsmasker – och så mycket mer. 

Ett stort tack till Joje, Johnny, Jörgen, Raimo & Nassir men även till kollegor på Akademiska för deras engagemang och entusiasm: Gunnar Högman, Dessu Doneke, Tomas Engvall, Linda Hjertzell, Sara Jensen, Ulrica Fjärstedt och Anette & Kerstin på 95F och många fler!

Ett brännskadeteam under ledning av Desta Galcha, Ephrem Gashaw och Temesgen Teshome väntar ivrigt på containern för att få brännskadekliniken fullt fungerande. Utrustningen kommer också att stödja den pågående uppbyggnaden av intensiva enheter för vuxna och barn samt kirurgisk operationsenhet. Detta är viktigt inte bara för vård av brännskador utan för så många fler patienter.