HÄNDELSERIKT ÅR PÅ BRÄNNSKADEFONDEN!

Ett stort tack till alla er som bidragit till vår verksamhet under 2023. Utan er skulle detta aldrig kunnat hända. Här följer en summering över vad era donationer bidragit till under året:

Vad gäller behandlingar på Brännskadeavdelningen i Arba Minch så har 110 patienter vårdats och 2487 omläggningar har gjorts i sårvårdsrummet. Det är en väldigt hög siffra och till stor del beroende på bristen på kirurgi då tillgången på operationstider varit låg. Man har helt enkelt tvingats lägga om flera gånger på grund av väntetider till operation.

Tack vare den container Brännskadefonden finansierade under början av året så har man börjat göra dessa omläggningar under narkos. I containern fanns nämligen bland annat anestesiapparater som möjliggjort detta. Under året har över 200 såromläggningar nu genomförts under lätt narkos vilket innebär enormt mycket för patienterna och särskilt då alla barn som på detta sätt får en smärtfri behandling.

Brännskadekirurgerna Dr Ephrem och Dr Desta som jobbar i Arba Minch har opererat 560 patienter med akuta brännskador eller rekonstruktiv plastkirurgi. Siffran skulle dock kunna vara betydligt högre om tillgången på operationstider varit större.

I december sände vi ytterligare en container fylld med medicinsk utrustning men även byggmaterial till den operationsavdelning som nu byggs vid sjukhuset. Byggmaterialet har skänkts av Atrium Ljungberg och tagits om hand av vår samarbetspartner Demontera. Du kan läsa mer om detta i en artikel i stockholmstidningen Mitt i. Klicka bara på länken nedan.

https://www.mitti.se/nyheter/delar-av-soderhallarna-blir-klinik-i-etiopien-6.3.193653.d22bd9b8bd

Detta är 2024 års stora projekt för Brännskadefonden och väntas vara inflyttningsklart under hösten. Byggnaden består av två operationssalar, uppvakningsrum, rengöringsrum, omklädningsrum med mera och finansieras av Brännskadefonden i samarbete med den norska välgörenhetsorganisationen Facing a Child. Avdelningen kommer få stor inverkan på  kapaciteten vilket känns fantastiskt. Inte minst då ryktet om att man kan få modern brännskadevård sprider sig i regionen runt Arba Minch och tillströmningen av patienter ökar kraftigt.

När detta står klart kommer Brännskadeavdelningen i Arba Minch, tack vare era bidrag, vara den modernaste i hela Etiopien och vara ett exempel på och en modell för hur man med relativt sett små medel kan skapa stora effekter. Tack än en gång för ert stöd!

I januari 2023 lämnade en med medicinsk utrustning, inklusive 10 narkosapparater, Frälsningsarmén Bistånd i Västerås och anlände till Etiopien i mars.
Sårvårdsrummet vid Brännskadeavdelningen på Arba Minch General Hospital som Brännskadefonden finansierat. Här har och 2 487 såromläggningar gjorts under 2023. Och sedan narkosapparat kom på plats har nu över 200 kunnat göras smärtfritt med hjälp av lätt narkos.