FÖRSTA CONTAINERN HAR LANDAT. NU FÖRBEREDER VI NÄSTA!

Nu är den första Brännskadekliniken utanför Addis Abeba utrustad. Detta tack vare begagnad men fullt funktionell medicinsk utrustning från våra sjukhus i Sverige. Det gör att de cirka 7 miljoner människor som ingår i upptagningsområdet för Universitetssjukhuset i Arba Minch för första gången kan erhålla adekvat brännskadevård! Det kommer rädda liv men också skapa förutsättningar för de patienter som vårdas att gå tillbaka till ett normalt liv efter sårbehandlingar och operationer. Idag behandlas brännskador ofta på ett traditionellt vis med dagliga, ofta mycket smärtsamma såromläggningar, som pågår under flera månader. Nu kan de erbjudas modern brännskadebehandling med hudtransplantationer i ett tidigt läge. En självklarhet för oss men en i princip obefintlig möjlighet för en överväldigande majoritet av befolkningen i Afrika.

Det gör att behandlingstiden förkortas dramatiskt men framförallt att de svåra ärrbildningar som blir en följd vid den traditionella behandlingen blir betydligt mindre. En enorm skillnad då dessa ärrbildningar över tid drar ihop sig och ofta resulterar i att exempelvis en brännskada på underarmen får till följd att armen aldrig mer går att sträcka ut. Patienten får men för livet.

NU STARTAR VI INSAMLINGEN FÖR NÄSTA CONTAINER!

Nu kan du vara med och bidra till nästa Containertransport! Medicinsk utrustning i form av sängar, operationslampor, diametriapparater, kuvöser, kirurgiska instrument med mera står och väntar hos Frälsningsarmén Bistånd i Västerås. För endast 95 000 kronor får vi allt detta transporterat till sjukhuset i Bule Hora där utbildad personal står och väntar. Det är material för miljontals kronor som på detta sätt kommer att betyda mycket för att utveckla brännskadevården vid ytterligare ett sjukhus.