FÖRSENAD INVIGNING AV BRÄNNSKADEKLINIKEN I ARBA MINCH

Den av Brännskadefonden finansierade kliniken vid General Hospital i Arba Minch färdigställdes under 2020 och verksamheten har pågått sedan öppnadet i februari 2021. Men på grund av Coronapandemin har invigningen skjutits upp. Med representanter från Brännskadefonden, Lasse Tenerz och Staffan Hällerfors, samt Dr Einar Eriksen och Abera Desta från Children’s Burn and Wound Care Foundation genomfördes den den 31 augusti 2022.

Det var också första gången företrädare för Brännskadefonden hade möjlighet att besöka sjukhuset. En känslomässig upplevelse med möten med patienter och personalen som jobbar på kliniken Vi fick bland annat veta att man behandlat 142 barn som med modern brännskadebehandling genom hudtransplantationer fått sina brännskador läkta. Barn som tidigare skulle behandlats med sårsalvor och bandage under tre till sex månader har kunnat lämna sjukhuset efter tre till sex veckor. Dessutom utan besående men i form av ärrsammandragningar som ofta leder till livslång invaliditet.

Besöket har gjort oss än mer övertygade om vilken enorm skillnad Brännskadefonden gör och kan göra framöver. Därför planerar vi för nästa steg. Ambitionen är att utöka möjligheterna för personalen att rädda ännu fler patienter. För detta krävs att vi bygger och utrustar två nya operationssalar, rum för cirka 14 bäddar samt de kringutrymmen som krävs, exempelvis förråd, toaletter och omklädningsrum för kirurger och operationssköterskor.

Vill du vara med och bidra kan du bli månadsgivare eller skänka en gåva. Vem vet, du kanske har tillgång till byggmaterial eller utrustning? Vi kommer transportera ner så mycket vi kan av exempelvis kakel, plastmattor, toaletter, handfat, kopparrör för dragningar av vatten, utrustning för elinstallationer såsom kablar och eluttag, aluminiumprofiler för tillverkning av fönster med mera. Allt extremt dyrt i Etiopien och importerat. Hör gärna av dig till lasse@brannskadefonden.se om du ser möjligheter att hjälpa till med detta!

Dr Einar Eriksen från Children’s Burn and Wound Care Foundation flankeras av Brännskadefondens representanter Lasse Tenerz och Staffan Hällerfors under skylten som sattes upp vid den formella invigningen.