DAGS FÖR NÄSTA CONTAINERTRANSPORT!

Nu har vi, tack vare alla er givare, finansieringen klar för nästa containertransport fylld med medicinsk utrustning. Vi planerar att den ska gå i väg under februari och nå sjukhuset i Bule Hora några månader senare. Där väntar brännskadekirurg Anteneh Habtamu och hans team på denna leverans som kommer att göra stor skillnad i utvecklingen av effektiv brännskadevård för de 6-7 miljoner invånare som utgör deras upptagningsområde. Den 13 januari har vi inventeringsmöte hos Frälsningsarmén Bistånd i Västerås för att boka upp vad som ska skickas. Än en gång ett stort tack till alla er som genom era bidrag gör detta möjligt!

Desta Galcha (tv), brännskadekirurg vid sjukhuset i Arba Minch och Anteneh Habtamu (th), brännskadekirurg i Bule Hora träffas i Arba Minch för att utifrån den utrustning vi skickat till Arba Minch uppdatera vad som behövs i Bule Hora. Detta är de enda två brännskadekirurger som finns i södra Etiopien!