BRÄNNSKADEFONDEN TECKNAR NYTT SAMARBETSAVTAL!

Brännskadefonden har knutit ett samarbetsavtal med Demontera Sverige AB. Företaget är ett demonterings- och rivningsbolag med fokus på återbruk och hållbarhet. Bland tjänsterna återfinns inventering, demontering, packning, försäljning, lagerhållning samt rivning. Till det skapas de miljörapporter och slutanvändarintyg som efterkrävs. Demontera AB arbetar mot de flesta av Sveriges större fastighetsbolag vilket gör att dom har god tillgång till återbrukat material. Dom  förmedlar även felbeställt och överblivet byggmaterial från nybyggnationer.

Via samarbetet kan Demontera erbjuda sina kunder att samla in utbytt byggmaterial som Brännskadefonden sedan vidarebefordrar till sina byggen av Brännskadeavdelningar i Afrika. Återbruket gör att utrustningen kommer till stor nytta istället för att destrueras.

– Vi på Demontera AB ser detta som en fantastisk möjlighet att kunna bidra till ett ökat hållbart samhälle  samtidigt som produkterna kommer till användning där de gör som mest nytta, säger Klas Österberg på Demontera AB

– För Brännskadefonden innebär samarbetet att vi vid nybyggnationer kan reducera kostnaderna väsentligt. Som exempel kommer vi kunna skicka ner toalettstolar, handfat, glaspartier, fönster, dörrar och plåttak till den utbyggnad i Arba Minch är planerad att starta under 2023. Det kommer minska kostnaderna med hundratusentals kronor säger Lasse Tenerz, ordförande i Brännskadefonden.

I samarbetet ingår även Frälsningsarmén Bistånd i Västerås som samlar in utrustningen och ombesörjer de transporter till Etiopien som Brännskadefonden kontinuerligt finansierar.

Glada miner hos Klas Österberg, Demontera AB och Lasse Tenerz, ordförande i Brännskadefonden över det nya samarbetsavtalet.