BRÄNNSKADEFONDEN HAR BEVILJATS 90-KONTO

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Dom säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. Det är en kvalitetsstämpel som visar att organisationen är seriös och har funnits i mer än 75 år

Vi är väldigt stolta över att Brännskadefonden nu har fått denna kvalitetsstämpel som också innebär att vi fått nytt Plusgiro, Bankgiro och Swishnummer. Självklart fungerar även våra tidigare men här är våra nya konton: