AVTAL KLART MED LOKALA MYNDIGHETER FÖR UTBYGGNAD AV SÅRVÅRDSKLINIKEN I ARBA MINCH!

Den 25 oktober 2023 undertecknade lokala myndigheter avtalet om en utbyggnad av sårvårdskliniken i Arba Minch. Bygget kommer att finansieras av Brännskadefonden och den norska stiftelsen Facing a Child.

För Brännskadefonden innebär det framförallt möjligheten till fler operationer, en flaskhals för den vård som idag bedrivs vid sårvårdskliniken vi tidigare renoverat. Där har redan över 400 patienter behandlats med modern brännskadevård och trycket blir allt större när kunskapen sprids om den skillnad det gör att operera brännskador med hudtransplantationer istället för månadslånga behandlingar med sårsalvor och smärtsamma omläggningar av dessa.

Därför kommer vårt bidrag till bygget av bland annat två nya operationsrum, uppvakningsrum, lokaler för tvätt och steriliserng av instrument, och nya omklädningsrum för läkare och sjuksköterskor göra stor skillnad och utöka kapaciteten väsentligt.

Hela byggnationen, som startar i november, administreras på plats av Children’s Burn and Wound Care Foundation, den norska stiftelse vi samarbetat med sedan Brännskadefonden startade sin verksamhet 2019.

Mr Abera Desta (i mitten), Children’s Burn and Wound Care Foundation och Brännskadefondens ordförande Lasse Tenerz (längst till höger) tillsammans med representanter för Finans- och Hälsoministeriet för den Södra regionen i Etiopien.