PÅ KURS MOT BULE HORA

Fylld med medicinsk utrustning till sjukhuset i Bule Hora har vår container nu lämnat Bremerhaven. Enligt plan ska den anlända Etiopien den 22 april men med tanke på vad som händer i Suezkanalen känns det lite osäkert.

Vid Bule Hora General Hospital arbetar brännskadekirurg Anteneh Habtamu som tillsammans med sitt team har behandlat nästan 500 brännskadepatienter. Antenehs utbildning startade för nästan sex år sedan vid MCM General Hospital i Addis Abeba. Detta tack vare det fantastiska arbete Children’s Burn & Wound Care Foundation (CBWCF) med Dr Einar Eriksen i spetsen bedrivit där under många år. Det var även CBWCF som för cirka två år sedan finansierade den operationsutrustning som sedan dess är i drift vid sjukhuset i Bule Hora. Dit strömmar nu alltfler patienter och vår utrustning är efterlängtad! 

Nästa steg i Bule Hora blir att bygga ett helt nytt Brännskadecentra med operationssalar, sårvårdsrum, rehab-avdelningar med mera. Förhoppningsvis blir detta projekt lika framgångsrikt som det som nu finns på plats i Arba Minch!