LYCKAT AFTER WORK MED BRÄNNSKADEFONDEN!

Den 12 maj hade Brännskadefonden ett mycket lyckat After Work i United Spaces lokaler i Stockholm. Över 50 personer kom och lyssnade på Morten Kildal som förutom en uppdatering av vad som händer med vår verksamhet i Etiopien gav oss en ögonblicksskildring av läget i Ukraina. Morten hade precis återvänt från ett 14 dagar långt uppdrag för Läkare Utan Gränser (MSF) i staden Lviv. Hemska bilder och berättelser som visar de lidanden ett krig innebär. Men också vilket fantastiskt arbete som utförs av Läkare utan gränser och framförallt av befintlig personal på sjukhuset i Lviv.

Vi hade också glädjen att presentera vår senaste partner OhlanderGruppen vars affärsidé är att verka som extern IT-avdelning till företag och organisationer. Via samarbetet kan OhlanderGruppen erbjuda sina kunder att samla in utbytt datautrustning som Brännskadefonden sedan vidarebefordrar till sina Brännskadeavdelningar i Etiopien. Återbruket gör att utrustningen kommer till stor nytta istället för att destrueras eller bli stående obrukbara i diverse förråd.
Brännskadefonden fick också ta emot de första sju bärbara datorerna. Dessa ska transporteras ner till sårvårdskliniken i Arba Minch för att skapa ett lokalt nätverk som bland annat ger nya möjligheter till dokumentation och datainsamling på kliniken. Vi återkommer med information om hur det arbetet fortskrider.